Jászapáti Gróf Széchenyi István

Katolikus Gimnázium weblapja

 

Iskolánk rövid története (szakképző)

 

Jászapátin a szakképzés több mint 100 éves múltra tekint vissza. A korábbi tanoncképzés még a II. világháború után is sokáig mostoha körülmények között folyt a volt hadirokkantak körében. 1963-ban került megvásárlásra és átalakításra az iskola elõzõ épülete, mely kezdetben 3 tanteremmel, majd 1973-tól 4 tanteremmel mûködött.
Az iskola korábban MÜM. 632. sz. helyi ipari iskolaként, megyei igazgatóság alatt, óraadókkal mûködött. 1974-tõl iskolánk a Jászberényi 606. sz. intézet kihelyezett iskolájaként mûködött tovább. Az iskolában 4-5 ipari szakma oktatása folyt, mintegy 200 fõs tanulólétszámmal.     
Régi épület

1992-ben az iskola tantestülete kezdeményezte az önállósodást, így azóta a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában önállóan mûködik. Az azóta eltelt idõben az iskola jelentõs erõfeszítéseket tett és komoly eredményeket ért el a térség, a Jászság, Jász-Nagykun-Szolnok Megye, de egyben egész Magyarország szakképzésének fejlesztésében, korszerûsítésében.

Ezek az alábbiakban foglalhatók össze:

   1. Az iskola a munkaerõpiaci igényeknek megfelelõ képzési struktúrát és iskolaszerkezetet alakított ki:
          
 

  • bõvítettük az iskola profilját, további ipari szakmák oktatását kezdtük meg,
  • elõször bevezettük a kereskedelmi, majd a vendéglátóipari és idegenforgalmi szakképzést,
  • 9.-10. évfolyamon beindítottuk az új OKJ szerinti szakképzésekhez szükséges általános képzést,
  • iskolánk részt vett a szakmunkásképzõ iskolák korszerûsítésére kiírt PHARE, illetve világbanki programokban, melyek támogatásával bevezettük a szakközépiskolai képzést.

  
2. Jelentõs fejlesztõ munkával megteremtettük a feltételeket a megnövekedett tanulólétszám elméleti oktatásához. Továbbiakban igen jól felszerelt és korszerû tanmûhelyeket, tanbázisokat hoztunk létre.
      Így ma az iskola komoly:

  • vasipari,
  • faipari,
  • ruhaipari,
  • építõipari tanmûhelyekkel,
  • kereskedelmi,
  • vendéglátóipari tanbázisokkal rendelkezik.

   3. A fentieknek köszönhetõen az iskolában olyan képzés folyik, amelyre a térségben szükség van és ehhez megteremtettük a személyi és tárgyi feltételeket is. Az ezredfordulóra a tanulólétszám megnégyszerezõdött.

Az iskola vezetése és tantestülete 1995-ben kezdeményezte a fenntartó Önkormányzat és a Magyar Parlament által támogatott pályázat alapján, címzett támogatásból egy 20 tantermes új iskola építését. Az 1998-ban átadott tanügyi épület megvalósításában jelentõs részt vállaltak a tanmûhelyek is.

Képek az új épületrõl:

 

A 2000/2001. tanévtõl iskolánk profilja mezõgazdasági és élelmiszeripari szakmákkal bõvült, mivel a Jászapátin mûködõ két szakképzõ iskola összevonásra került. Így iskolánk a térség legnagyobb tanulólétszámával mûködõ intézményévé nõtte ki magát.

Intézményünk jelentõs iskolarendszeren kívüli, vagyis felnõttképzést is végez.

Tanulóink a különféle hazai, szakmai versenyeken kiemelkedõ eredményeket érnek el, ezért többen közülük felvételi vizsga nélkül nyernek felvételt felsõoktatási intézménybe. Eredményeink alapján rendszeresen részt veszünk nemzetközi versenyeken is, amelyeken tanulóink, illetve ifjú szakmunkásaink jól megállják helyüket.

Iskolánk széles körû és gyümölcsözõ nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, amelyek keretében tanulóink Németországban, Franciaországban, Angliában és Lengyelországban részesülnek kiegészítõ képzésben. Különösen magas színvonalú az intézményünkben a faipari- és ruhaipari, valamint a kereskedelmi és vendéglátóipari szakképzés. Nõiruha-készítõ tanulóink a konfekcióipari technológia mellett a hagyományos méretre történõ ruhakészítést, a szabászat fortélyait is elsajátítják. Kiváló francia kapcsolatunknak köszönhetõen a divat- és ruhatervezést, illetve készítést a francia murage módszer segítségével az országban egyedül oktatjuk . Ruhaipari szakoktatóink és szaktanáraink elevenítették fel a közel feledésbe merült Jász népviseletet is.

A ruhaipari szakmacsoport mellett kiemelkedõ eredményeket érnek el a faipari képzésben részt vevõ végzõs középiskolai tanulók, akik eredményükért az új kétszintû érettségi vizsgán szakmai tantárgyból rendszeresen emelt szintû jeles minõsítést kapnak.