Jászapáti Gróf Széchenyi István

Katolikus Gimnázium weblapja

 

Baráti Kör pályázat

A Baráti Kör Alapítvány pályázati felhívása

a 2010/2011. tanév második félévi ösztöndíjára

 

A Baráti Köri Ösztöndíj

Az alapítvány kuratóriuma a kiváló tanulmányi eredményt elért tanulók részére egy-egy félév időtartamára egyszeri ösztöndíjat adományoz.

 

 1. A pályázat feltételei meghatározásának módja:

 

 1. Az ösztöndíjban az iskola gimnáziumi intézményegységének lezárt év végi eredménnyel rendelkező tanulója részesülhet.
 2. Pályázati feltételek:
 3. Kitűnő tanulmányi eredmény
 4. Példás magatartás szorgalom
 5. Eredményes szereplés tanulmányi, kulturális és egyéb versenyeken vagy iskolai, osztályszintű közösségi tevékenység
 6. A tanulónak az ösztöndíjra írásban kell pályázni, melyet az igazgatónak címezve a következő beadási határidőig kell eljuttatnia:
  • Első félévi pályázat:                2011. április 10.
 7. Kizáró feltételek:
 8. A beadás tanévében kapott fegyelmi intézkedés
 9. Ha a tanuló az előző pályázati összegről számlával nem számolt el határidőig.
 10. A feltételek fennállása esetén ugyanazon személy több alkalommal is felterjeszthető.

 

 1. A pályázatok elbírálási rendje, módja

 

 1. A benyújtott pályázatokat a gimnáziumi osztályfőnöki munkaközösség-vezetővel kibővített intézményegységi iskolavezetés (továbbiakban iskolai bizottság) vizsgálja meg, melynek elnöke az gimnáziumi igazgató helyettes.
 2. Az iskolai bizottság valamennyi benyújtott pályázatot érdemben megvizsgál és elbírál, ezt követően javaslatot tesz a támogatandó és elutasítandó pályázatokról. A bizottsági döntésükről jegyzőkönyv készül.
 3. Az iskolai szinten elbírált pályázatokat az iskolai bizottság jóváhagyásra megküldi a kuratóriumnak a beadási határidőt követő 7 napon belül.
 4. A kuratórium dönt a támogatott pályázatokról és az ösztöndíjak összegéről, amely függ a pályázók számától és nem veszélyeztetheti az alapítvány törzstőkéjét.

 

 1. Az eredmény kihirdetése, közzététele, az ösztöndíj folyósítása

 

 1. A döntésről a kuratórium elnöke a következő időpontokban értesíti a pályázó tanulókat:
 2. az első félévben a végzős tanulóknál a szalagavató ünnepélyen, a többi tanuló esetében a karácsonyi ünnepség alkalmával,
 3. a második félévben a tanévzáró ünnepélyen.
 4. Az eredmények egyidejűleg közzétételre kerülnek az iskola honlapján.
 5. A ösztöndíjat a támogatott tanulók a 3.1. pontban felsorolt időpontban aláírás ellenében átveszik.
 6. Az ösztöndíj összegét könyvvásárlásra illetve nyelvvizsga díjra kell fordítani, amelyről a számlát köteles a tanuló bemutatni a következő pályázati beadási határidőig.