Jászapáti Gróf Széchenyi István

Katolikus Gimnázium weblapja

 

Az iskola története

Az iskola rövid története

 

A Jászság első gimnáziuma

Jászapátié a dicsőség, hogy a Jászság első gimnáziumát megalapította. Dósa Pál jászkapitány javaslatára és jelentős támogatásával nyílt meg az ún. kétosztályos kisgimnázium 1767. november 5-én. Az ősi gimnázium egyetlen igazgatója Littkey Máté plébános volt, és fennállásának 13 éve alatt 16 tanár tanított benne. Mária Terézia rendeletére 1780-ban az is-kolát áthelyezték Jászberénybe. Ez az iskola volt a jelenlegi Lehel Vezér Gimnázium jogelődje. Mi valamennyien büszkék vagyunk arra, hogy a Jászságban itt indult meg először a középfokú oktatás, igaz csak négy évfolyamon, de annál hatékonyabban.

A mai iskola alapítása

A XIX. sz. utolsó éveitől kezdve megnőtt az igény egy Jászapátin létesítendő középiskola iránt, mivel sok diák tanult távolabbi településeken. Mai középiskolánkat 1912-ben alapították. A gimnázium felépítéséhez Jászapáti város képviselőtestülete 3 hold építési területet és 150 ezer koronát biztosított. A megnyitót az ún. Királyi Katolikus Főgimnáziumban 1912. szeptember 7-én tartották. Az első igazgatója a sokoldalúan művelt, kiváló iskolaszervező, Haugh Béla volt. A gimnázium ma is impozáns épületét, az iskolapalotát 1914 májusában adták át Fábián Gáspár, a neves, fiatal műépítész tervei szerint. Az első osztályban 62 kisdiák kezdte meg a tanulmányait, s a következő években ez a létszám rohamosan nőtt, egyre több diákot vonzott a messzebb lévő településekről is. A vidéki tanulók családoknál laktak, akkor még nem volt sem internátus, sem kollégium.

.

Az államosításig

Az 1914/15-ös tanév már az új iskolaépületben kezdődött. Az első világháború és a forradalmak nehézségei után az első érettségi vizsgát 1920-ban tartották, ahol 12 fő tett sike-res vizsgát. 1925-ben vette fel az intézmény a Királyi Katolikus Gróf Széchenyi István Re-álgimnázium nevet. Már ezt megelőzően is széleskörű Széchenyi-kultusz alakult ki iskolánkban. Simon Ignác igazgatása alatt az intézmény megszilárdult, valamint országosan is ismertté és elismertté vált. A második világháború után megélénkült a gimnázium kulturális élete, ami elsősorban az igen tehetséges művésztanárnak, a későbbi igazgatónak, Pókász Endrének volt köszönhető. 1948-ban az iskolát államosították. Az Állami Általános Gimnázium tanulólétszáma rohamosan nőtt, a legkülönfélébb rétegekből kikerülő tanulók, a falusi tehetségmentő akciók kedvezményezettjei egyre nagyobb számban szereztek érettségi bizonyítványt a falak között. Néhány év múlva ők lettek az új értelmiségi gárda oszlopos tagjai. Kiváló kutatók, tudósok, művészek, pedagógusok, mérnökök váltak azokból, aki előtt megnyílt az iskola, s ezzel a lehetőség is a tanulásra.

 

 

 

 

Az államosítástól napjainkig, eredményeink

Az államosítás után 1951-ben az iskola új nevet kapott, s ettől az időtől kezdve viseli Mészáros Lőrinc nevét. 1963 óta szakközépiskolai képzés is folyik intézményünkben. Hosszú út vezetett a mezőgazdasági gépszerelő képzéstől a jelenlegi profiljainkig, az informatikai illetve közgazdasági szakképzésig, de mindig jellemző volt iskolánkra, hogy a legmodernebb, a leghasználhatóbb képzést és így tudást akarta átadni a diákoknak.

 

A gimnáziumi képzésünk őrzi hagyományait azzal is, hogy igen jó színvonalú és eredményes a felsőoktatási intézményekbe felkészítő munkánk, s azzal is, hogy újraindítottuk és nagyon sikeresen működtetjük a nyolcosztályos gimnáziumunkat. Jól felszerelt szaktantermekben folyik a tanítás. A színvonalas munkát az országos és területi tanulmányi versenyeken elért sikerek is jelzik. Különösen élénk iskolánk sportélete. Ez nemcsak a hagyományos intézményen belüli ill. azok közötti versenyekben merül ki, hanem pl.: országos hírű a tájékozódási futó szakosztályunk, s versenyzőink a hazai és a nemzetközi versenyeken igen előkelő helyezéseket érnek el a felnőtt sportolók, nagy szakosztályok között. Van nemzeti válogatott sportolónk is, sőt olimpiai 3. helyezett is.

 

Az iskolánk német, francia, szlovákiai, erdélyi és lengyel kapcsolatokkal rendelkezik. Tanulóink jelentős része látogat el évente ezekbe az országokba. A szlovákiai és erdélyi kapcsolat egyben kultúrmissziót is teljesít. A külföldi utazások, a bekapcsolódás más iskolák munkájába nagyon hasznos tapasztalatokat nyújt tanárnak, tanulónak egyaránt, s mód nyílik a tanult nyelvek (angol, német, francia) gyakorlati használatára. Külföldi útjainkat pályázatok segítségével tudjuk megvalósítani. Sikeresen veszünk részt a Socrates program Lingua és Comenius pályázatain.

 

A PISA és a kompetencia mérések eredményei azt mutatják, hogy igen eredményes munka folyik iskolánkban. Minden mérési eredményünk meghaladja az országos átlagot matematikából és szövegértésből, de informatikából, természettudományos ismeretekből és kreatív gondolkozásból is. A kimutatott ún. hozzáadott érték igen magas, s erre mi büszkék vagyunk.

 

1998-ban adtuk át modern, korszerű kollégiumunkat, ahol esztétikus környezetben, 3-4 ágyas szobákban próbáljuk nyújtani az otthoni tanulás kényelmét és az iskolai oktatás szakszerű kiegészítését. A bensőséges, ízlésesen berendezett szobákat önálló könyvtár, kondicionáló terem, stúdió és jelentős számítógéppark egészíti ki. Pályázatokkal folyamatosan bővítjük a felszerelését, így egyike a megye legjobban ellátott bentlakásos intézményeinek, ahol komoly, színvonalas kulturális és sportélet is folyik.

 

 

 

Sokoldalú művelődésre, a szabadidő hasznos eltöltésére diákjaink rendelkezésére áll a 27 ezer kötetet meghaladó iskolai könyvtár, a sportudvar és a kondicionáló terem. Három számítástechnikai szaktantermünk van, amely minden igényt kielégít. A közel 100 számítógép mindegyikét internetes vonal köti össze a nagyvilággal. A közgazdasági szakképzés is modern tanirodában folyik, itt helyben sajátíthatják el a diákok az irodai munka minden lépését.

 

A 2004/2005. tanévtől 0. évfolyamon német illetve angol tannyelvű oktatást szervezünk. Szeretnénk, ha a Jászság fiataljai nem kerülnének hátrányba ezen a téren sem más térségek fiataljaival szemben, így ez a nagy horderejű program is elindulhat intézményünk falai között.

 

Iskolánkban színes kulturális élet folyik. Minden évben rangos díjakat hoz el iskolánk énekkara a megyei és országos versenyekről, de a nemzetközi megméretéseken is sikerrel szerepelünk. A csehországi Olmütz nemzetközi kórusfesztiváljának 3. helyezése nagy élmény volt minden diák és tanár számára.

Kézműves és rajz szakkörünk minden évben rangos kiállításokon szerepel itthon és külföldön egyaránt. Ezek közül is kiemelkedik a 2001-es franciaországi kiállítás, ahol a Jászság történetét és a népi hagyományait is bemutattuk.

Az évente megrendezett országos betlehemkészítési versenyen saját kategóriánkban szép eredményeket tudunk felmutatni. Több éve kiállítják az éppen aktuális műtárgyunkat Budapest leglátogatottabb múzeumaiban, kiállító helyein.

 

A minőségbiztosító program (COMENIUS 1.) első fázisát eredményesen teljesítettük, iskolánk felkészülten várja az Európa Unióhoz való csatlakozást, amelytől az idegen nyelvi képzés megerősödését és a szakképzés további sikereit várja.

 

Megújult az impozáns iskolaépületünk, az ún. iskolapalota. A közel 1 milliárd forintos nagy beruházás után modern, minden igényt kielégítő szaktantermek, idegen nyelvi multimédiás központok, felújított előadótermek, egy elegáns aula, díszterem is várja a diákokat. A legnagyobb vállalkozás azonban mégis a sportcsarnok felépítése és átadása volt, amely egyben a város sportolási igényeit is kiszolgálja.

 

A három és fél holdon elterülő iskolakomplexum a szabadidő hasznos eltöltését, az aktív és a passzív pihenést is segíti a díszudvarral illetve a hátsó udvari parkkal és szabadtéri sportlétesítményekkel.