Jászapáti Gróf Széchenyi István

Katolikus Gimnázium weblapja

 

Gimnáziumi központi felvételi

INFORMÁCIÓK A GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG
KÖZPONTI FELVÉTELI VIZSGÁJÁRÓL

 

A felvételi vizsga rendje megegyezik a nyolcadik évfolyamosok számára szervezendő általános felvételi eljárás rendjével, melynek részleteit a 28/2015. (VIII. 31.). EMMI rendelet tartalmazza.

A felvételi eljárás

 

Nyolcosztályos gimnáziumi felvételi

Négy-, ötosztályos gimnáziumi felvételi

Jelentkezési kódok

0001 Nyolcosztályos gimnázium természettudományos tagozattal (8 év)

 

0002 Gimnázium angol nyelvi előkészítő évfolyammal (1+4 év)

0003      Gimnázium emelt idegen nyelvi tagozattal
(4 év)

 

0004 Közszolgálati technikus nyelvi előkészítővel

(1+5 év)

 

Felvételi vizsga

Ezekre a tagozatokra jelentkező tanulóknak központi felvételit kell írni matematikából és magyar nyelvből.

Írásbeli felvételi vizsgára jelentkezés

2020. december 4-ig

A vizsga megírható nálunk vagy bármelyik intézményben, ahová a tanuló jelentkezik, és amely tart írásbeli vizsgát.

Amennyiben nálunk kívánja azt megírni, jelentkezését 2020. december 4-ig el kell hozzánk juttatnia az Oktatási Hivatal által kiadott lapon. Ha a jelentkező máshol írja meg az írásbeli vizsgát, intézményünk köteles annak eredményét elfogadni.

A sajátos nevelési igényű tanuló, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló részére (amennyiben erről igazolást hoz) az írásbeli felvételi vizsgán hosszabb felkészülési időt biztosítunk, és lehetővé tesszük számára az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszköz (pl. számológép) alkalmazását, szükség esetén az írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval történő felváltását.

Az írásbeli felvételi vizsga

Időpontja 2021. január 23. (szombat) 1000.

2021. január 28-án (csütörtök) 1400-kor pótló írásbeli felvételit tehet az a tanuló, aki az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudott részt venni.

Az írásbeli vizsga eredményeinek megtekintése

Az írásbeli vizsga kiértékelt feladatlapjai megtekinthetők a gimnáziumi egységvezetőnél 2021. január 29-én (péntek) 800 és 1600  között, és a hivatalos javítókulcstól eltérő értékelés esetén az értékelésre 2021. február3-án 1600-ig észrevételt lehet tenni. A jelentkező kérelmére és költségére az iskola másolatot készít a kijavított dolgozatokról.

Az írásbeli vizsga eredményéről írásban tájékoztatjuk a vizsgázókat 2021. február 8-ig.

Felvételi jelentkezés

A tanulói jelentkezési lap iskolánkhoz való eljuttatásának határideje 2021. február 19. Amennyiben a jelentkező nem nálunk írja az írásbeli felvételi vizsgát, kérjük, csatolja az eredményt tartalmazó értékelő lap hiteles másolatát a jelentkezési laphoz.

A jelentkezési lapot a tanuló és a törvényes szülő írja alá, nem kötelező aláírni az iskolának.

A jelentkezési lapot a tanuló, a törvényes szülő, és az iskola is aláírja.

A felvételiző teljesítményének értékelése

A felvehető tanulók rangsora osztályonként, az alábbi módon megszerezhető pontokból tevődik össze:

A tanulmányi eredmény a 3. év végi és 4. félévi, magyar nyelvtan, irodalom, matematika, környezetismeret és idegen nyelvi osztályzatok összege,
 maximum 50 pont

A tanulmányi eredmény a 7. év végi és 8. félévi magyar irodalom, magyar nyelvtan, matematika, történelem és idegen nyelvi osztályzatok összege,
 maximum 50 pont

A központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett magyar nyelvi és matematikai írásbeli vizsga eredménye,

feladatlaponként maximum 50-50 pont,
 összesen maximum 100 pont.

A központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett magyar nyelvi és matematikai írásbeli vizsga eredmények,

feladatlaponként maximum 50-50 pont, összesen
 maximum 100 pont.

  • Az azonos teljesítményt elérő tanulók közül a rangsor elkészítésénél előnyben részesítjük a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, aki erről igazolást hoz,
  • ezt követően a helybeli felvételizőt,
  • majd azt a tanulót, akinek testvére az iskola tanulója.

Szóbeli meghallgatások

  • Az iskolába jelentkező tanulókkal és szüleikkel az iskola lelkésze és vezetősége elbeszélgetést tervez.
  • Ennek időpontjáról a tanulókat külön értesítjük.

A tanulók értesítése

A felvételi eredményét és a felvételi rangsort tartalmazó ideiglenes felvételi jegyzéket 2021. március 26-án (péntek) kifüggesztjük iskolánkban, és közzétesszük az iskola honlapján.

 Az Oktatási Hivataltól kapott végleges felvételi jegyzék ismeretében a felvételi eljárás végeredményéről 2021. április 30-ig értesítjük a vizsgázót, aki a döntés ellen fellebbezhet. A jogorvoslati eljárás 2021. június 1-ig lezárul.